Kurumsal Fonksiyonlar

Image

Sadece Hastane Fonksiyonları Değil Kurumsal İhtiyaçların Çözümünün Hedeflenmesi

Klasik hastane fonksiyonlarının dışında kurumsal uygulamaları ve grup yapılarına özel fonksiyonları hedefliyoruz:

ERP Fonksiyonları

- Bütçe

- Maliyet

- İnsan Kaynakları (Planlandı)

- Finans Yönetimi

- Merkezi Satınalma

Kurumsal/Grup Uygulamaları

- Kalite Yönetimi (Planlandı)

- CRM

- Biyomedikal

- Şikâyet, Öneri, Teşekkül Yönetimi

- Uluslararası Hasta İlişkileri

- Anket Yönetimi

- Kurumlar Arası Sevk Yönetimi (Planlandı)

- Kurumlar Arası Tıbbi Bilgi Yönetimi (Planlandı)

- Self Servis Hasta Portalı (Planlandı)

Birlikte Çalışma Uygulamaları

- Kurumlar Arası Mesajlaşma

- Kurumlar Arası İş Emri Yönetimi

- Doküman Yönetimi (Planlandı)

- Portal

İş Zekâsı

- Konsolide Raporlar

- Süreç/ Performans Takibi

- Rapor Paneli