Doğru İşe Doğru Teknoloji

Image

Teknoloji odaklı düşünmüyor, doğru yerde doğru teknolojiyi kullanmayı hedefliyoruz. Hastanede çalışması gereken uygulamalarda, performansı ve zenginliği dolayısıyla Windows uygulamalarını tercih ediyoruz. Kurumlar arası uygulamaları web teknolojilerini kullanılarak geliştiriliyoruz. Kullanıcı arayüzü gerektirmeyen kurumlar arası işlemler ise web servisleri üzerinden yürüyor.

Hastaneler, kendi lokallerinde yer alan bağımsız veritabanlarında; merkezi fonksiyonlar ve raporlama ise merkezdeki veritabanlarında çalıştırılıyorlar. Kullanıcılar merkezi uygulamalara aynı programın içinden erişiyorlar.  

Merkez, standartları sağlıyor, tüm raporlar ve hastaneler arası işlemler bu standartlar üzerinden yürütülüyor. Merkezi standartların güncel tutulması için web servisleri kullanılıyor. Raporlama için merkezde konsolidasyon sağlanıyor. Ayrıca mesajlaşma, kalite, insan kaynakları, merkez satınalma,… gibi grup fonksiyonları da tamamen merkezi olarak yürütülüyor.

Hastanelerdeki operasyonel işlemlerin merkezde yürütülmesi mümkünse de dağıtık yapıda olmasını faydalı buluyor ve tercih ediyoruz.  Bu faydaları şu şekilde sıralamak mümkün:

Performans

Lokal ağda çalıştırılan Windows uygulamalarının performansına, zenginliğine ve rahatlığına hala hiçbir uygulama mimarisi erişemiyor. Yeni versiyon dağıtımı geliştirilen teknolojilerle bir problem olmaktan çıkmış durumda.

Büyüyebilirlik

Kurulan merkezi yapı belli bir oranda büyüyebiliyor. Belli büyüklüğü aşınca sil baştan oluşturulması gerekiyor. Ayrıca, ölçek büyüdükçe merkezin yönetim zorlukları ve masrafları aritmetik değil geometrik olarak artıyor.

Esneklik

Hastanelerin ihtiyaçlarına göre süreçler daha rahat farklılaştırılabiliyor.

Yerinde Yönetim

Hastanelerin bilgi sistemlerini merkezden yürütmeye çalışmak hem pahalı hem de verimsiz.

Güvenilirlik

Tüm yumurtalar tek bir sepete koymuyoruz. Hastaneler kendi içinde çalışırken bir problem yaşandığında etki sadece o hastane ile sınırlı kalıyor. Merkezi yapıda bir problem yaşandığında ise tüm kurumlar etkileniyor. Merkezde yer alan uygulamalarımız anlık aksamaların çok büyük etki oluşturacağı uygulamalar değil.

Son Yazılım Teknolojilerinin Kullanılması

Son teknolojileri kullanmaya gayret ediyoruz. Bunun teknik bir konu olduğu düşünülebilir ama işe yansıyan boyutları var.

Her geliştirilen yazılımın bir ömrü var. Yazılımlar belirli öngörülerle tasarlanıyor, sonra da bu tasarıma göre geliştiriliyorlar. Hızlı değişen sektörlerde iş ihtiyaçları, öngörüleri çok kısa sürede aşmaya başlıyor. Bir yandan da piyasa, yazılım geliştirme için kullanılan teknolojiyi bir süre sonra “eski” kategorisine sokuyor. Yenisini satabilmek için “Eski” teknolojinin geliştirilmesi durduruluyor. Geliştirme zorlaşıyor, geliştirecek personel bulunamıyor.  Yazılımın bakımı ve desteği pahalı hale geliyor. Hem mimari tasarımı hem de teknolojik sıkıntıları aşmak için her geçen gün daha fazla emek (dolayısıyla iş gücü ve personel) harcamak gerekiyor. Bir süre sonra da yazılım değiştirilmesi kaçınılmaz oluyor. Bu geliştirilen her yazılım için geçerli. Yeni teknolojilerle ilerlemek bu süreci uzatıyor. Biz de kurumlara bu avantajı sunmayı hedefliyoruz.

Bakım ve Destek İhtiyacının Azlığı

Mimarimizin ve kullandığımız teknolojinin kurumlara sağladığı belki de en önemli avantaj düşük sahip olma maliyeti. Geliştirme, bakım ve destek ihtiyacının düşüklüğü, kurumun katlanması gereken IT personel masraflarına doğrudan yansıyor. Kendi uygulamalarına sahip olmayı tercih eden benzer kurumlarla kıyaslanmayacak kadar az sayıda IT personeli ile devam etmek mümkün oluyor.